Xã hội
Văn hoá
0

Hoa sữa mùa thu

Tôi yêu hoa sữa, yêu mùa thu, yêu đến ngây dại một sắc hoa, một mùi hương. Chưa bao giờ…

0

Hướng dẫn blend màu phim ấn tượng

Ảnh gốc của chúng ta:Có thể Download ảnh về thực hành :http://www.mediafire.com/download/dftw7j7ub06x2qs/decay_86_by_decay_stock.jpgBước 1:Làm nét ảnh bằng Unsharp Mask, lưu ý khi ta điều…

0

Hướng dẫn blend màu phim ấn tượng

Ảnh gốc của chúng ta:Có thể Download ảnh về thực hành :http://www.mediafire.com/download/dftw7j7ub06x2qs/decay_86_by_decay_stock.jpgBước 1:Làm nét ảnh bằng Unsharp Mask, lưu ý khi ta điều…

Leaderboard Ad